Retablering og omstrukturering

Hos os kan du få rådgivning om, hvordan din virksomhed bedst muligt kommer videre med de økonomiske udfordringer, den står overfor, både på kort og lang sigt.

Hvis din virksomhed står over for økonomiske udfordringer, kan vi samarbejde med jer om at finde den bedst mulige løsning. Det kan være en langsigtet retableringsplan, omstrukturering eller afvikling af aktiviteterne.

Vores medarbejdere kan gennemgå virksomhedens drift for at finde og afhjælpe effektivitetsproblemer og reducere omkostningerne. Vi identificerer urentable segmenter, divisioner eller tilknyttede selskaber og svagheder i systemer, procedurer og kontroller.

Hvis virksomheden skal omstruktureres, kan vi hjælpe med at fastlægge og implementere en overordnet plan og rådgive jer i alle faser af omstruktureringen.

Vi kan hjælpe jer med at afklare årsagerne til tidligere underskud, så I kan minimere jeres risici i fremtiden.

Hvis I har brug for det, kan vi finde potentielle samarbejdspartnere eller fusions- eller opkøbsmuligheder og rådgive jer om konkursspørgsmål.

Share