Due dilligence

Skal I opkøbe en virksomhed, kan vi hjælpe jer til at få overblik over finansieringsmuligheder, omkostninger og overskud og rådgive jer om kontrakt og skatteforhold.

I forbindelse med opkøb undersøger vi målvirksomhedens økonomiske, juridiske og skattemæssige forhold. Vi evaluerer dens hidtidige resultater og forventninger til fremtiden, identificerer risici ved transaktionen og undersøger, hvordan købsprisen er fastsat.

Vi kan hjælpe jer med prisfastsættelsen og skabe overblik over de indirekte omkostninger og overskud.

Vores rådgivere hjælper med at vælge den rette finansieringsform.

Vi kan hjælpe jer til at optimere jeres økonomiske og skattemæssige position, udforme og implementere udkast til prisregulerings-, garanti- og sikkerhedsbestemmelser.

Vi sørger for, at de rette økonomiske bestemmelser er med i kontrakten, foretager en revision efter opkøbet og udarbejder en åbningsbalance.

Share