Working life and Privacy

We want you to have a balance between your professional and private life. Overtime is not a goal. However, we expect you to contribute the best you can.

The content is only available in Danish.

Vi har politikker og initiativer, som gør det lettere for dig at balancere mellem arbejdsliv og privatliv. Vores arbejdsmiljø er præget af samarbejde og fællesskab. Vi løfter i flok.

Overarbejde er ikke et mål

Vi forventer, at vores medarbejdere er engagerede og parate til at yde en ekstra indsats, når en opgave kræver det. Men hos os er overarbejde ikke et mål.

Fleksibilitet

Fleksibiliteten går begge veje. Hvis du yder en ekstra indsats i en periode, kan du arbejde mindre i en anden periode. Vi forventer, at alle yder, hvad de kan, alt efter hvor de er i livet. Du kan gå ned i tid eller søge orlov, når det passer bedst i dit liv.

Share